اخبار و رویداد ها

IMAGE راه اندازی مجتمع فرشته
سه شنبه, 22 مهر 1393
  وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته راه اندازی شد .وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته... Read More...
IMAGE راه اندازی مجتمع فرشته (2)
سه شنبه, 22 مهر 1393
  وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته راه اندازی شد .وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته... Read More...
IMAGE راه اندازی مجتمع فرشته (3)
سه شنبه, 22 مهر 1393
  وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته راه اندازی شد .وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته... Read More...
IMAGE راه اندازی مجتمع فرشته (4)
سه شنبه, 22 مهر 1393
  وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته راه اندازی شد .وب سایت رسمی مجتمع آموزشی فرشته... Read More...
 • galaxy
 • galaxy
 • کسب رضایت مندی 95 درصدی

  امین صمیمی معاون پرورشی  و هوشمند سازی آموزشگاه  در حاشیه جلسه تو جیهی تبیین اهداف هوشمند سازی پایه پنجم از کسب رضایت مندی 95 درصدی والدین از عملکرد بوفه خبر داد.

  معاون پرورشی  و هوشمند سازی آموزشگاه  با بیان اینکه سال گذشته بیش از 80 درصد دانش آموزان دبستان عضو بوفه هوشمند بوده اند  از خدمات شهاب کارت هوشمند بهره مند شده اند .

 • کسب رضایت مندی 95 درصدی

  امین صمیمی معاون پرورشی  و هوشمند سازی آموزشگاه  در حاشیه جلسه تو جیهی تبیین اهداف هوشمند سازی پایه پنجم از کسب رضایت مندی 95 درصدی والدین از عملکرد بوفه خبر داد.

  معاون پرورشی  و هوشمند سازی آموزشگاه  با بیان اینکه سال گذشته بیش از 80 درصد دانش آموزان دبستان عضو بوفه هوشمند بوده اند  از خدمات شهاب کارت هوشمند بهره مند شده اند .

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010

ورود /عضویت کاربران